LICITACIÓN DOS POSTOS VACANTES NO MERCADO DE GOIÁN O prazo para a presentación de ofertas para acceder a algún dos tres postos pendientes de ocupar no Mercado de Goián comeza o 6 de xuño de 2018 e remata o 20 de xuño 2018

Pode consultar aquí a documentación publicada o 5/06/2018 no Perfil do Contratante do Concello de Tomiño (https://tomino.gal/perfil-do-contratante/), onde figuran os requisitos de acceso e presentación de proposicións económicas para acceder a algún dos postos pendientes de licitación do Mercado de Goián.

INFORME EXCEPCIONALIDAD 2 secretaria

informe del organo de contratacion

plieego

MESA DE CONTRATACION