Plan de Práctica laboral nos Concellos da Provincia para 2016. Relación de postos e titulación. o Docente e asesor de actividades educativas: Diplomatura/Grao en Bioloxía, preferiblemente con (CAP) ou master ou posgrao que habilite para impartir a docencia de alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria, que participará como...

Relación de profesión e categorías. • 10 Peóns da horticultura, xardinería. 95121019 (80) • 4 Peóns da construción de edificios. 96021013 (80) • 2 Oficiais 1ª albanel. 71211015 (40) Carné B. Titulación: Graduado escolar/ESO ou equivalente. • 1 Pintor Oficial 2ª. 72311035 (50). Carné B • 1 Carpinteiros en xeral...

A Deputación de Pontevedra concedeu ao Concello de Tomiño unha subvención para financiar a conservación e mantemento do Espazo Fortaleza de Goián, por importe de 4.628,73 euros. Asemade, o organismo provincial decidíu conceder unha axuda por valor de 560,23 euros para a adquisición de material...