CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE LIMPADORES/AS DO CONCELLO DE TOMIÑO, PARA ATENDER AO INCREMENTO DAS DESINFECCIÓNS NECESARIAS EN INTALACIÓNS DE USO EDUCATIVO, POR MOR DE CUMPRIR OS PROTOCOLOS DE DESINFECCIÓN APROBADOS POLA XUNTA DE GALICIA PARA OS DEVANDITOS CENTROS, POR MOR DA CRISE DA...

Hoxe publicáronse no BOPPO as convocatorias dos procesos selectivos para a cobertura de dúas prazas de funcionarios interinos: un Técnico/a de Xestión adscrito ao departamento de secretaría e administración xeral, e un Técnico/a de Medio Ambiente adscrito ao departamento de urbanismo, obras e servizos públicos. As...

Na seguinte ligazón ao Taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Tomiño,  pode vostede consultar o texto completo da publicación da Acta 1 do tribunal do proceso selectivo de persoal de desinfeccións 2021-2022 https://tomino.sedelectronica.gal/board...