Convocatoria e bases para a creación dunha bolsa de emprego de limpadores/as do Concello de Tomiño, para atender o incremento das desinfeccións necesarias en instalacións de uso educativo, por mor da crise da COVID19 durante o curso escolar 2021/2022.  O prazo de presentación de instancias (Instancia,...

Pode comprobar na seguinte ligazón ao taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Tomiño os  arquivos coa valoración da proba práctica no que se indica a data, hora e lugar das probas, así como o contido da proba e as respostas. https://tomino.sedelectronica.gal/info.0...

Na seguinte ligazón está dispoñible a acta coa valoración definitiva dos méritos, lugar data e hora do inicio das probas para a creación dunha bolsa de emprego para as coberturas temporais que poidan producirse no cadro laboral de limpadores/as do Concello de Tomiño. 20210920_Acta_Acta 2 limpeza...

Nas seguintes ligazóns están dispoñibles as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e valoración provisional de méritos para a creación dunha bolsa de emprego para as coberturas temporais que poidan producirse no cadro de oficiais de alumeado e no cadro laboral de operario laboral...

Na seguinte ligazón está dispoñible a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas e valoración provisional dos méritos, lugar, data e hora do inicio das probas para a creación dunha bolsa de emprego para as coberturas temporais que poidan producirse no cadro laboral de limpadores/as...

Na seguinte ligazón está dispoñible a listaxe de persoas admitidas e excluídas e nomeamento do tribunal para prover por concurso-oposición unha praza de operario laboral con carácter interino no Concello de Tomiño mentres non se ocupe a praza con carácter definitivo e a creación dunha...

Nas seguintes ligazóns están dispoñibles as listaxes de persoas admitidas e excluídas e nomeamento do tribunal para a creación dunha bolsa de emprego para as coberturas temporais que poidan producirse no cadro laboral de limpadores/as e de oficiais de alumeado do Concello de Tomiño. Lista de...

Nas seguintes ligazóns podes consultar os resultados finais para a contratación de persoas desempregadas perceptoras da RISGA, provisional con carácter temporal a tempo parcial (xornada de 30 horas semanais) para o “Plan de servizos de xardinería e limpeza de interese xeral e utilidade social 2021”. Acta...