Nas resolucións que se mostran a continuación pódese consultar a listaxe de persoas admitidas e excluídas no marco do Plan Concellos 2021, así como a designación dos tribunais, o lugar, a data e a hora das probas: 20210304_Resolución_DECRETO 2021-0198 [Lista admitidos mecánico] 20210304_Resolución_DECRETO 2021-0202 [listado admitidos Soldador] 20210304_Resolución_DECRETO...

O Concello de Tomiño solicita 23 novas contratacións ao abeiro do Plan Concellos 2021 da Deputación de Pontevedra. Os/as candidatos/as deben ser persoas empadroadas en Tomiño, desempregadas, inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupados e que estean dispoñibles para o...

Nos arquivos que figuran a continuación, pode consultar : -O texto de resposta á  reclamación das preguntas da proba práctica. Resposta alegacions -O contido da acta de valoración da proba de galego, da entrevista e da lista da bolsa coas puntuacións totais Acta galego, entrevista e final...

Nos arquivos que engadimos nesta nota, pode vostede consultar: -A acta que contén a valoración definitiva dos méritos das persoas admitidas a este proceso selectivo, despois das dúas alegacións presentadas en prazo. Acta méritos definitivos -A acta que contén a valoración da proba práctica das persoas que se...

No arquivo que se xunta pode comprobar a acta do tribunal que contén a listaxe definitiva das persoas admitidas, a valoración provisional de méritos, así como o lugar, data e hora das probas. 202012111522...

No arquivo que se indica a continuación pode vostede ver o contido da resolución pola cal se aproba a lista de persoas admitidas e excluídas neste proceso selectivo, así como o nomeamento do tribunal avaliador. 20201201_Resolución_DECRETO 2020-1571 [Lista de admitidos-excluidos Bolsa Persoal Limpeza e Desinfeccions]...

VALORACIÓN DEFINITIVA DOS MÉRITOS E RECORDATORIO DO LUGAR, DATA E HORA DA REALIZACIÓN DA PROBA PRÁCTICA PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN 1 PRAZA DE OPERARIO-CONDUTOR  CON CARACTER INTERINO NO CONCELLO DE TOMIÑO MENTRAS NON SE OCUPE A PRAZA CON CARÁCTER DEFINITIVO E  A CREACIÓN DUNHA BOLSA...

LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E VALORACIÓN PROVISIONAL DOS MÉRITOS; LUGAR, DATA E HORA DA REALIZACIÓN DA PROBA PRÁCTICA E DA ENTREVISTA PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN 1 PRAZA DE OPERARIO-CONDUTOR  CON CARACTER INTERINO NO CONCELLO DE TOMIÑO, MENTRAS NON SE OCUPE A PRAZA...

DESIGNACIÓN DO TRIBUNAL PARA PROVER POR CONCURSO-OPOSICIÓN 1 PRAZA DE OPERARIO-CONDUTOR CON CARACTER INTERINO NO CONCELLO DE TOMIÑO MENTRAS NON SE OCUPE A PRAZA CON CARÁCTER DEFINITIVO E A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA AS COBERTURAS TEMPORAIS QUE POIDAN PRODUCIRSE NO CADRO DE OPERARIOS...

                                                                                  O Concello de Tomiño vén de contratar con cargo á subvención de 275.442,83 euros, procedentes da Deputación de Pontevedra (Plan Concellos), a 24 persoas desempregadas, que comezaron a desempeñar as súas funcións de forma gradual (as primeiras incorporáronse o día 1 de marzo...