Nos documentos que se xuntan, pode ler o texto completo das actas dos procesos selectivos dos postos que se indican no título desta nova. Educadora social Condutor retroescavadora Mecanico Soldador...

No arquivo que se xunta pode consultar o texto completo da acta de valoración provisional de méritos e o lugar, data e hora en que se celebrará o primeiro exercicio do proceso selectivo para cubrir a interinidade do posto de traballador/a social coordinadora e se...

Pode consultar nos documentos que se xuntan as listaxes das persoas admitidas nos procesos selectivos de Educador/a social, condutor/a de retroescavadora, mecánico/a de mantemento e reparación de automoción e soldador/a de estruturas metálicas lixeiras. Así como, a designación dos tribunais de cada unha, o lugar...

Resultados do primeiro exercicio práctico, lugar, data e hora da celebración do exercicio teórico-práctico e da entrevista: No edificio do Concello de Tomiño, o 22 de marzo de 2019, ás 9:00 horas. Resultados Técnico de Cultura e Información Xuvenil...

Pode consultar nos seguintes arquivos os textos completos das resolucións para os postos de peóns de xardinería e peóns da construción que conteñen a listaxe de persoas admitidas e excluídas, o nomeamento do tribunal e o lugar, data e hora das probas. 20190226_Resolución_DECRETO 2019-0146 [listado admitidos...

No arquivo que se xunta, poderá ler o texto completo da resolución relativa á Interinidade da praza de arquitecto/a municipal: Admitidos/as e excluídos/as, nomeamento de tribunal e requerimento de emenda de documentación. resolucion lista admitidos exluidos y composicion del tribunal arquitecto interino PUBLICACION PAXINA WEB 20190227_3º acta del...